Danh sách khách sạn

Khách Sạn Dendro

90-92 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang 0.0/0
1,350,000 VND

Đặt phòng

Khách Sạn Nhị Phi

10 Biệt Thự, Nha Trang, Khánh Hòa 0.0/0
1,515,938 VND

Đặt phòng

Khách Sạn Sài Gòn

34 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa 0.5/4
335,000 VND

Đặt phòng

Khách Sạn Thiên An

12/1 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa 0.0/0
385,000 VND

Đặt phòng

Khách Sạn Bạch Dương

96B 1/10 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 0.0/0
400,000 VND

Đặt phòng

Khách Sạn Monaco Nha Trang

4A Tôn Đản, Nha Trang, Khánh Hòa 0.0/0
450,000 VND

Đặt phòng

Khách Sạn Việt Hà Nha Trang

96A3 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa 0.5/4
668,000 VND

Đặt phòng

KHÁCH SẠN THEO THÀNH PHỐ