Thêm 5 loại hoa chứng nhận độc quyền

 

UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vừa chính thức công bố 5 loại hoa trên, đồng thời cấp quyền sử dụng nhãn hiệu “Chứng nhận hoa Đà Lạt” cho những hộ kinh doanh, sản suất hoa tại Đà Lạt và các vùng phụ cận.
Như vậy, sau hoa địa lan, đến nay vùng chuyên canh hoa tươi lớn nhất cả nước này lại có thêm 5 loại hoa được chứng nhận độc quyền trong nước và quốc tế mang nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”.

Hoa Đà Lạt

 Hoa hồng Đà Lạt.
Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, tập hợp được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Đà Lạt và vùng phụ cận xây dựng nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” trở thành một thương hiệu mạnh trên thị trường; bảo hộ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, trồng và kinh doanh các loại hoa.
Trong khi đó, từ nay, các sản phẩm mang nhãn hiệu Đà Lạt khi được vận chuyển đi tiêu thụ sẽ bắt buộc phải dám tem, nhãn, lôgô. Nhãn hiệu chứng nhận hoa Đà Lạt áp dụng cho sản phẩm hoa được trồng, sản xuất, kinh doanh tại TP Đà Lạt và các vùng phụ cận.

 

Theo Kienthuc.net.vn

 


KHÁCH SẠN THEO THÀNH PHỐ